Вихідні дані

Інформація згідно з розділом 5 Закону Німеччини про телемедіа (TMG)

Deutsch-Ukrainisches Zentrum in Rostock e.V.
Rigaer Str. 16
18106 Rostock

Офіс:

Budapester Str. 16
18057 Rostock

Реєстр об'єднань: VR 10669
Реєстраційний суд: Amtsgericht Rostock

В особі:
Тетяна Сушко

Контакт

Телефон: +49 152 21423269
Електронна адреса: ukrzentrumhro2020@outlook.com

Вирішення суперечок ЄС

Європейська комісія надає платформу для онлайн-розв’язання суперечок (ОС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ви можете знайти нашу електронну адресу в офіційному повідомленні вище.

Вирішення суперечок в арбітражній раді споживачів

Ми не бажаємо та не зобов’язані брати участь у розгляді спорів у арбітражній раді споживачів.

Site Notice

Information pursuant to Sect. 5 German Telemedia Act (TMG)

Deutsch-Ukrainisches Zentrum in Rostock e.V.
Rigaer Str. 16
18106 Rostock

Office:

Budapester Str. 16
18057 Rostock

Register of Associations: VR 10669
Registration court: Amtsgericht Rostock

Represented by:
Тетяна Сушко

Contact

Phone: +49 152 21423269
E-mail: ukrzentrumhro2020@outlook.com

EU dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Our e-mail address can be found above in the site notice.

Dispute resolution proceedings in front of a consumer arbitration board

We are not willing or obliged to participate in dispute resolution proceedings in front of a consumer arbitration board.

uk